arabia somali kurdi albania

HUUMEET

Ihminen on todennäköisesti koko historiansa ajan käyttänyt hyväkseen kaikkea ympäröivästä luonnosta löytämäänsä, jolla voi lievittää kipua tai joilla olisi unettava, piristävä tai hyvälle tuulelle saava vaikutus. Kokemuksen karttuessa ihminen on myös oppinut tietämään, että usein luonnosta peräisin olevilla aineilla on myös kielteisiä sivuvaikutuksia ja että jotkut niistä aiheuttavat riippuvuutta. Vähitellen on opittu valmistamaan ja tuottamaan sellaisia aineita, joilla on mahdollisimman vähän sivuvaikutuksia, erityisesti puuduttamiseen ja kivun lievittämiseen käytettäviä valmisteita. Samalla huumaavia valmisteita on kuitenkin koko ajan kehitetty myös pelkästään niiden väärinkäyttöä varten.

Nykyaikana edistyneen tieteen maailmassa ihminen tietää enemmän huumeiden vaarallisuudesta, ja monet tutkimukset ja kokeet osoittavat kiistatta niiden vaarallisuuden. Siksi erilaiset lait, asetukset ja sopimukset kieltävät kaikkialla maailmassa huumaavien aineiden tuottamisen ja käytön terveydellisiä erityissyitä lukuun ottamatta.

Ennen suurin osa huumeista valmistettiin kasveista: kokaiini kokapensaasta, heroiini unikon kukista ja hasis ja marihuana kannabiksesta. Nykyään monet uudemmista huumeista, kuten ekstaasi ja LSD, tuotetaan synteettisesti "tehdasvalmisteisesti".

Suomessa huumaavasti vaikuttavat aineet luokitellaan huumausaineiksi sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä. Ministeriö ylläpitää ja päivittää asetuksillaan huumausainelain perusteella luetteloa aineista, joita on pidettävä huumausaineina. Näihin aineisiin sovelletaan rikoslain ja pakkokeinolain säännöksiä.

Huumausaineet ovat hyvin erilaisia ja niitä voidaan ryhmitellä monin eri tavoin, esimerkiksi tuotannon, vaikutustavan, vaarallisuuden tai jopa värin mukaan. Tavallisesti käytetään seuraavaa kolmijakoa:

 • Rauhoittaviin aineisiin kuuluvat opiaatit, kuten heroiini.
 • Piristeiksi luokitellaan kokaiini, crack ja amfetamiinit.
 • Hallusinogeeneja edustavat ekstaasi ja LSD.

Huumeet joko pureskellaan, hengitetään tai poltetaan tai niitä nuuskataan tai käytetään suonensisäisesti.

HUUMEET OVAT ERILAISIA JA VAIKUTTAVAT ERI TAVOIN
Seuraavassa esitellään Suomessa yleisimmin käytettävät huumeet.

Kannabis (marijuana, hasis, hasisöljy)

Ulkonäkö:

 • Marihuana muistuttaa silputtuja ja kuivattuja kasvin osia ja näyttää yleensä ikään kuin kuivatulta oreganolta.
 • Hasis muistuttaa korkinpaloja. Sen väri vaihtelee vaalenruskeasta keltaiseen.

Käyttö:
Useimmiten kannabis poltetaan savukkeina tai savukkeissa.

Vaikutus ja haitat:

 • Krooninen keuhkoputkentulehdus
 • Moninkertaistunut keuhkosyövän riski
 • Alentaa hedelmällisyyttä molemmilla sukupuolilla
 • Muisti, keskittymiskyky ja oppiminen voivat kärsiä
 • Aistimukset voimistuvat
 • Runsas käyttö voi laukaista psykoosin eli mielisairauden kaltaisen tilan
 • Vaikutus vaihtelee henkilöstä ja tilanteesta riippuen

Mistä tunnistaa käyttäjän?

 • Verestävät silmänvalkuaiset
 • Poltetun kannabiksen imelä haju
 • Hasispiippu, vaa´at, veitset, aineenpalaset

Nimityksiä:
Mari, hamppu, pilvi, ruoho, tötsy (marijuana); dulla, möyhy, hasa, pilvi (hasis)

 

Opiaatit (oopium, morfiini, heroiini)

Ulkonäkö:
Heroiini on useimmiten ruskeaa tai valkoista jauhetta. Opiaatit ovat unikon siemenkodasta uutettua huumausainetta.

Käyttö:
Sekä polttamalla että suonensisäisesti.

Vaikutus:

 • Käyttäjä vajoaa eräänlaiseen horrokseen.
 • Hyvänolon tunne, sekavuus

Haittavaikutusia:

 • Fyysinen riippuvuus
 • Psyykkinen riippuvuus
 • Synnyttävät riippuvuuden nopeammin kuin monet muut huumausaineet.
 • Vieroitusoireet ilmenevät lähinnä levottomuutena mutta kehittyvät nopeasti fyysisiksi, pahimmillaan kouristus- ja kiputiloiksi.
 • Vieroitusoireet voivat johtaa jopa kuolemaan.
 • Hengityksen lamaantuminen
 • Hengitystientulehdukset
 • Keuhkokuume, tuberkuloosi
 • Ruokahaluttomuus
 • Pahoinvointi
 • Ummetus
 • Suonensisäiseen käyttöön liittyy aina likaisten ruiskujen vuoksi riski sairastua hepatiittiin eli maksatulehdukseen ja HIV:iin.
 • Yliannoskuolemat

Mistä tunnistaa käyttäjän?

 • Supistuneet silmäterät
 • Pistonjäljet käsivarsissa
 • Laihtuminen (narkomaanin ulkonäkö)

Nimityksiä:
Opa; mofa, mopo; hepo, polle, lumi

Amfetamiinit

Amfetamiinit ovat kemiallisia fenyylietyyliamiinijohdoksia, joita valmistetaan lääketeollisuudessa ja laittomissa laboratorioissa.

Ulkonäkö:
Vaaleaa jauhetta, tabletteja, kapseleita ja liuoksia.

Käyttö:
Suun kautta, nuuskaamalla ja suonensisäisesti.

Vaikutus ja haitat:

 • Amfetamiini aiheuttaa käyttäjälleen kiihtyneen mielihyvän tunteen tunneiksi aineen oton jälkeen. –Aiheuttaa myös hermostuneisuutta, aggressiivisuutta, mielenhäiriöitä sekä pelko- ja paniikkitiloja.
 • Voimakas psyykkinen riippuvuus
 • Fyysinen riippuvuus
 • Vieroitusoireet voivat kestää jopa useita kuukausia.
 • Pitkäaikaisen käytön jälkeen käyttäjästä tulee vieroitusvaiheessa vainoharhainen.
 • Pitkäaikaisen käytön jälkeen riski saada aivoverenvuoto, halvaus ja sydämen rytmihäiriöitä suurenee.
 • Suonensisäiseen käyttöön liittyy aina likaisten ruiskujen vuoksi riski sairastua hepatiittiin eli maksatulehdukseen ja HIV:iin.
 • Runsaasti käytettynä levon tarve ja ruokahalu katoavat
 • Puutostilat ja limakalvovauriot
 • Masennus
 • Vainoharhaisuus ja epäluuloisuus
 • Keskushermostovauriot

Mistä tunnistaa käyttäjän?

 • Laajentuneet silmäterät, levottomuus, hikoilu, kiihtynyt pulssi
 • Laihtuminen
 • Pistojäljet käsivarsissa

Nimityksiä:
Vauhti, piri, spiidi, kama

Ekstaasi

Ulkonäkö:
Ekstaasia on saatavilla pulverina, kapseleina tai pillereinä.

Käyttö:
Suun kautta, nuuskaamalla ja suonensisäisesti.

Vaikutus ja haitat:

 • Ekstaasin vaikutus alkaa käyttötavasta riippuen 20–60 minuutissa aineen ottamisen jälkeen. –Vaikutukset saavuttavat huippunsa noin 30 minuuttia vaikutusten alkamisesta ja kestävät 4–6 tuntia.
 • Energiaa, voimaa, itseluottamusta, onnentunne, avoimuus, aistiharhat
 • Alentunut ruokahalu, väsymys, hikoilu, pahoinvointi, ahdistus, paniikkitila, psykoottisuus
 • Johtaa nopeasti psyykkiseen riippuvuuteen

Mistä tunnistaa käyttäjän?

 • Vaihtelevat mielialat, hermosteneisuus
 • Pelkotilat
 • Muuttunut päivärytmi
 • Laajentuneet pupillit

Nimityksiä:
E, esso, eemeli, nipsu, naksu, kiekko, nami

Kokaiini

Ulkonäkö:
Valkoinen, pulverimainen aine

Käyttö:
Kokaiinia käytetään joko suun kautta otettuna, nuuskaamalla, polttamalla tai suonensisäisesti.

Vaikutus ja haitat:

 • Käyttäjä kokee hyvänolon ja kiihtymyksen tunteita. Pulssi nopeutuu, silmäterät laajenevat ja nälän sekä väsymyksentunteet katoavat.
 • Kokaiinin vaikutus kestää 20–45 minuuttia ja sitä seuraa rauhattomuus, ärtyisyys sekä alakuloisuus, mikä taas helposti johtaa uudelleenkäyttöön.
 • Käyttäjän sietokyky kasvaa nopeasti ja käyttäjä tarvitsee suuremman kerta-annoksen.
 • Kokaiinin käyttö aiheuttaa henkisen ja fyysisen riippuvuuden.
 • Kokaiini voi aiheuttaa muun muassa kiihtymystä, enemmän tai vähemmän voimakkaita vainoharhoja, huimausta, oksentelua, munuaisvaurioita, väkivaltaista käyttäytymistä ja sydänkohtauksia.
 • Kokaiinin käyttö raskauden aikana lisää keskenmenon ja ennenaikaisen synnytyksen vaaraa.

Mistä tunnistaa käyttäjän?

 • Laajentuneet silmäterät, levottomuus, kiihtynyt pulssi
 • Laihtuminen
 • Niiskuttelu

Nimityksiä:
Angel Dust, C, Cocis, Coke, Gold dust, koka, kokkeli, lumi

LSD ( = lysergihappodietyyliamidi)

Ulkonäkö:
Käytetään tabletteina, tippoina tai imeytettyinä pieniin, kuvitettuihin paperinpaloihin

Käyttö:
LSD:tä käytetään suun kautta.

Vaikutus ja haitat:

 • Aistiharhat
 • Ajantunne vääristyy
 • Aistimukset sekaantuvat ja voimistuvat
 • Etäisyyksien ja suhteiden arviointi vääristyy
 • Ajattelu ja keskityskyky häiriytyvät
 • Muutoksia minä­kuvassa
 • Keskenmenot
 • Alipainoiset lapset
 • Synnynnäiset epämuodostumat tavallista yleisempiä
 • Psyykkinen riippuvuus
 • LSDn käyttö muuttaa persoonallisuutta. Reaktiot uusiutuvat pitkienkin aikojen kuluttua, vaikka käyttö on lopetettu. Saattaa laukaista myös mielisairauden tai johtaa itsemurhaan.

Mistä tunnistaa käyttäjän?

 • Vaikutelma mielenhäiriöstä, sekavuus
 • Vapina, pelkotilat
 • Syljenerityksen lisääntyminen
 • Liikkeiden epävarmuus

Nimityksiä:
Matka, trippi, happo, naksu, blue heaven

Tunne Vihollisesi Huumeet Kuilun Partaalle Riippuvuuden Jälkeen Rikollisuus Lukemattomia ongelmia Huumeet on laissa kielletty Asiantuntija neuvoo Tunnista varoitusmerkit Mistä apua Nuorten ajatuksia