arabia somali kurdi albania

Juhana Salonen, 17 vuotta
Hyvinkää

Miten ja miksi huumeille ei?

Jokaisen ihmisen elämä on täynnä mahdollisuuksia, vaihtoehtoja ja valintoja. Toisinaan päätöksen tekeminen on vaikeaa, toisinaan hyvin helppoa. Olipa kyse millaisesta päätöksestä tahansa, on asetelma kuitenkin aina sama. On yksinkertaisesti vain valittava kyllä tai ei.

Huumausaineet ovat aina huono valinta. Jos sinä jonain päivänä joudut tekemisiin huumeiden kanssa, mieti kahdesti ennen kuin kokeilet. Valinta on sinun, ei kenenkään muun. Ei vanhempien, ei ystävien, ei opettajien, ei poliisin… Kyse on sinun elämästäsi! Sano huumeille ei ennen kuin on liian myöhäistä! Huumeet eivät ratkaise ongelmia – ne lisäävät niitä. Se, että joku muu käyttää huumeita, ei ole mikään syy kokeilla niitä.

Nuori hakee huumekokeiluista aikuisen malleja ja kaveripiirin suosiota. Huumekokeilut merkitsevät rajojen etsimistä, mutta kokeiluihin liittyy myös uteliaisuus näitä aineita kohtaan.

Mitä avoimempi ja rehellisempi suhde vanhemmilla on lapsiinsa, sen helpompaa on myös huumeista puhuminen. Niistä voi puhua heti, kun nuori osoittaa kiinnostusta. Miksi odottaa niin kauan, että hän on ehtinyt saada kaipaamansa tiedon kaveripiiristä? Kodin jo varhaisessa vaiheessa osoittama tuki ja kiinnostus saavat merkitystä, kun nuori hakee suhdettaan huumeisiin: jättääkö kokeilut kokeiluiksi vai jatkaako käyttöä. Kaverit ovat tällöin ratkaisevassa asemasssa, myös harrastukset painavat.

Miksi toisesta tulee käyttäjä, toinen vain kokeilee? Huumausaineet ovat riippuvuutta aiheuttavia aineita. Riippuvuus kehittyy vähitellen ja kehitys on eri aineiden kohdalla erilainen. Peruskuvio on kuitenkin sama: sosiaalinen riippuvuus on kuulumista tiettyyn jengiin ja henkinen riippuvuus uskomista, että ilman ainetta ei voi tulla toimeen. Fyysisesti huumeista riippuvainen on vierotusoireiden välttämiseksi saatava ainetta. Henkinen riippuvuus alkaa jo kauan ennen fyysistä.

Riski tulla satunnaisesta kokeilijasta käyttäjästä liittyy myös siihen, kuinka turvallinen nuoren kasvuympäristö on, millainen on hänen suhteensa kouluun sekä kaveripiiriin. Kun yhteydet kotiin ja kouluun ovat kunnossa, ei edes nuoren sattumanvarainen ajautuminen huumeita käyttävään ryhmään välttämättä romuta tervettä kehitystä. Suomalaisen nuoren valtapäihde, tosihumala, mahdollistaa vahvempien aineiden kokeilun ja käytön. Yksikään nuori ei ala suoraan kannabista tai muita huumausaineita. Pään sekoittaminen opetellaan alkoholin, tupakan ja lääkkeiden avulla. Riippuvuutta aiheuttavat aineet olisikin syytä nähdä yhtenä kokonaisuutena.

Kasvuun kuuluu monia muutoksia, ja on vaikea erottaa, milloin muutokset johtuvat nimenomaan huumeista. Olennaista on, että vanhemmat tuntevat lapsensa niin hyvin, että he kykenevät erottamaan, milloin nuoren ailahteleva käytös on muuta kuin murrosiästä johtuvaa. Murrosikä ei muuta ihmisen perusluonnetta, mutta esimerkiksi huumausaineilla saattaa olla tällainen vaikutus. Siksi huumausaineita ei tule hyväksyä missään muodossa.

Jos saat tiedon nuoren huumeiden käytöstä kodin ulkopuolelta, koulusta tai kaveripiiristä, ota asia esille avoimesti ja viivyttelmättä. Kerro lapselle, mitä tiedät asiasta ja anna hänelle puheenvuoro. Kerro selkeästi, että perhe ei hyväksy nuoren huumeiden käyttöä. Sovi lapsen kanssa rajoista ja pidä niistä kiinni. Rajat ovat edellytys lapsen terveelle kehitykselle. Rajojen asettaminen voi tapahtua esimerkiksi siten, että lapsen kaveripiirissä vanhemmat sopivat yhteisesti tietyistä pelisäännöistä. Ne helpottavat valvontaa, eika lapsi voi vedota siihen, että ´´muutkin saavat tehdä niin´´. Kun puhutaan ongelmalapsista, puhutaan usein myös perheistä, joissa ei valvota lapsen tekemisiä. Terve kasvu edellyttää, että vanhempana tiedät, missä lapsesi liikkuu, mitä hän tekee ja kenen kanssa.

Huumeiden käyttöä on vaikea havaita. Käyttö voi jatkua pitkäänkin ennen kuin kukaan ulkopuolinen tai vanhemmat sitä huomaavat. Älä epäröi hakea apua. Kun ongelmaa ryhdytään selvittämään viipymättä myös asiantuntijan avulla, ratkaisun löytyminen on helpompaa.

Tärkeä osa tervettä kasvua on, että nuori hoitaa oman tehtävänsä eli koulun hyvin, että hän on motivoitunut ja halukas myös koulunkäynnin  kautta jäsentymään yhteiskuntaan. Koulu on tärkeä asia siitä syystä, että koulunkäynnin keskeyttäminen on suurin syrjäytymisen riskitekijä. Kotien ja yhteiskunnan ongelma on, että lasta ja nuorta kuunnellaan liian vähän. Nuori kaipaa emotionaalista tukea maailmassa, joka näyttäytyy monimutkaisena, uhkaavana ja pelottavana. Anna lapsellesi aikaa, ole kiinnostunut hänen asioistaan, kysy, ole lähellä. Lapset itsenäistyvät ulkonaisesti varhain, mutta itsenäistyminen on näennäistä. Lapsi oppii vain jotenkin selviytymään, mutta tunteiden tasolla hän vielä tarvitsee aikuisen tukea.

Mitä aikuinen voi tehdä, kun keskusteluyhteys nuoreen on kadonnut, kun asioista ei enää puhuta, kun nuori tuntuu liukuvan ulottumattomiin? Paljon on menetetty, jos vanhemmat antavat lapsen juosta pois. Älä vastaan huutoon huudolla, mieti missä voit itse joustaa. Jatka sitä keskustelua, jota kävit lapsesi kanssa vuosia sitten, kun pystyitte puhumaan kaikista asioista, isoista ja pienistä. Ole lapsellesi suora ja avoin, osoita rakkautesi. Anna lapsen puhua silloin, kun se on hänelle helppoa. Kunnioita lapsen omaa kasvua aikuisuuteen.

Hae tietoa ajoissa, varaudu lapsesi kysymyksiin ja uteluihin. Kerro selkeästi oma mielipiteesi huumeista ja perustele se. Keskustelkaa, kuunnelkaa toisianne. Muista, että lapsi saa päihteiden käytön mallin vanhemmiltaan ja lähipiiristään. Myös malli ongelmiin puuttumisesta ja ongelmien ratkaisusta välittyy lapselle omasta kodista.  

Tunne Vihollisesi Huumeet Kuilun Partaalle Riippuvuuden Jälkeen Rikollisuus Lukemattomia ongelmia Huumeet on laissa kielletty Asiantuntija neuvoo Tunnista varoitusmerkit Mistä apua Nuorten ajatuksia