arabia somali kurdi albania

بێ هۆشکه ره کان چین؟

به درێژایی سه ده ها ساڵ له مه و پێش مرۆڤ چه ند مه وادێکی سروشتی دۆزیوه ته وه و به کاری هێناون ،بۆ  خۆ سر کردن و بێ هۆش بوون له کاتیکدا  که هه ستی به  ئازاریکی زۆر کردوه , هه ر و ه ها بۆ ئه وه ش به کاریان هێناوه که  خۆیانی پێ مه ست و سه ر خۆش بکه ن و شتی تری له م بابه ته ٠

له ڕیگه ی به کارهێنان و تاقی کردنه وه دا بۆی ده رکه وتووه که ئه م د ه رمانانه کارکردێکی نێگه-تیڤیان  هه  یه له سه ر به کارهێنه رانی ئه م ده رمانانه، وه بۆشی ده رکه وه که زۆربه یان مرۆڤ تووشی  ڕا هاتن  ( ئیدمان و موعتاد) بوون  ده کات٠ هه ر بۆ یه مرۆڤ هه وڵی ئه وه ی داوه که   مه وادی تازه تر که کارکردی خراپیان که متر بێت، به م پێ یه له هه وڵی ئه وه دا بووه که ئه م ده رمانانه له کاری پزیشکی و نه شته ر گه ری دا به کاربهێنێت ، وه ک نه خۆش  سڕ کردن و بێ هۆش کردنی له کاتی ئازارو نه شته رگه ریدا ٠  

ئه وه ی شایانی باسه شان به شانی ئه مه ش ئه م ده ر مانانه  به درێژایی کات بۆ کاری خراپیش به کارهێنراون ٠ 

له سه رده می نوێ ی ئێستاماندا و له گه ڵ به ره و پێش چوونی زانست ، مرۆڤ ئه وه ی بۆ ده رکه وتووه که ئه م مه وادانه چ زه ره رو زیانێکی کوشنده یان هه یه بۆ سه ر مرۆڤ و له ڕێگه ی تاقی کردنه وه و لێکۆڵینه وه وه بۆی  ده رکه توه  که هه ندێک له م ده رمانانه  مه ترسی زۆر ترسناک و کوشنده ی هه یه ٠ هه ر له به ر ئه مه شه که  چه ندین یاساو بڕ یاری تایبه ت ده رچوون سه باره ت به قه ده غه کردنیان ده رچووه و سزای به کارهێنه رانیان ده درێت و ڕێگی به کارهێنانیان پێ نادرێت ته نها بۆ کاروباری پزیشکی نه بێت ٠

له کۆنه وه  مرۆڤ ئم ده رمانانه ی له ڕوه ک و گژ گیاکانه وه ده رهێناوه ، بۆ نمونه کۆکایین له داری کوک ده رهێنراوه،مه ریوانه له داری قنب ده رهێنراوه، هێرۆیین له ڕوه کی  خشخاش ده ر ها توه٠ به ڵام ئێستا به شێکی زۆر له ده رمانه بێ هۆشکه ره کان له ڕێگه ی تاقیگا کیمیا یه کانه وه ﴿لابرۆتۆری کیمیایی﴾ دروست ده کرێن ٠

له وڵاتی فنلاندا مه واده بێ هۆشکه ره کان له ڕێگه ی وه زاره تی ته ندروستی و کارو باره کۆمه ڵایه تی یه کانه وه  پێ ناسه ده کرێن ریز به ندی و پۆل کردنیان بۆ ده کرێت، به رده وام وه زاره ت لیستی ئم ده رمانانه بڵاو ده کاته وه ٠

 یاساو بڕیاره کانیش به گوێره ی ئه م لیستانه ده ر ده کرێت ٠

مه واده بێ هۆشکه ره کان چه ندین جۆریان هه یه،و دابه ش کردن و ڕیز به ندی و پۆل کردنیان به چه ند  ڕیگه ی  جۆراو جۆر ده کرێت ٠  بۆ نمونه ڕیز به ندی و پۆل پۆل کردنیان  به گوێره ی جۆری  ڕێگه ی دروست کردنیانه وه ، یان به گوێره ی جۆری کارکردیان یان تأسیریان بۆ سه ر که سه که، یان به گوێره ی جۆری ڕه نگه کانیانه وه ، هه ر وه ها ڕێگه ی جۆراو جۆری تریش ٠

به ناو بانگترین ڕێگه ی دابه ش کردن و پۆل پۆل کردن ده کرێن به سێ گروپه وه :-

 1. مه واده  بێهۆشکه ره کان که ده بنه هۆ ی  سڕ بوون و بێ هۆش کردن ، وه کو هێرۆیین ٠

 2. مه واده بێ هۆشکه ر ه کا ن  که  ده بنه هۆی  ووریا کردنه وه ی له ڕاده به ده ر ، وه ک کۆکایین ٠

 3. مه واده بێهۆشکه ره کان که ده بنه هۆی تێک چوونی هه ست و نه ستی مرۆڤ، وه ک کاڵاکستاسی ٠  

مه واده بێ هۆشکه ره کان به ڕێگه ی جۆراو جۆر به بکار ده هێنرێن :-

له وانه له ڕێگه ی جگه ره کێشانه وه ، یاخود له ڕێگه ی بۆن کردنه وه ، یان له ڕێگه ی مژینه وه ، یا خود له ڕێگه ی قوت دانه وه، هه روه ها له ڕێگه ی ده رزی له خۆ دانه وه ٠    

مه واده بێ هۆشکه ره کان به گوێره ی جیاوازیان کارکردو تأسیری جیاوازیان  هه یه :-

مه واد ه  ﴿قنب﴾ یه کان :-

ئه و ماده بێ هۆشکه رانه ی که له ڕوه ک و گژو گیا به ناو ﴿قنب﴾ یه کانه وه ده رده هێنرێن : وه کو ، حه شیشه، مه ریوانه که به ﴿بانجو ﴾ ناسراوه به زمانی عه ره بی، زه یتی حه شیشه  ٠

هه ر چی  ئه م مه وادی بێ هۆشکه رانه یه  له داری گوێنی یاخود له داری ﴿قنب﴾ هندی ده رده -هێنرێن ٠ له م کۆمه ڵه مه وادانه زه یتی یان رۆنی حه شیش  له هه مویان به هێز تر و کاریگه ر تره ،  به دوای ئه ودا حه شیش دێت ، ئینجا مه ریوانه  که له هه ندێک له ووڵاتان به ﴿بانجو﴾ ناو ده برێت ٠

شێوه و ڕوخساری ئه م ده رمانه بێ هۆشکه ره :

 • حه شیش به شێوه ده چێته وه سه ر خه نه ی هاڕاو،  ڕه نگه که شی ده چێته وه سه ر زه رد و کایی یه کی کراوه ٠

 • شێوه ی مه ریوانه زیاتر له گه ڵای ڕووه ک و داری ووشک ده چێت ٠

 • زه یت و ڕۆنی حه شیشه بریتی یه له ماده یه کی چه ور که له ڕوه کی ﴿قنب﴾ وه رده گیرێ ٠  

چۆنی یه تی به کارهێنانی :-

 باو ترین و بڵاو ترین  ڕێگه که  ئه م ده رمانه ی پێ به کارده هێنرێت

 له  ڕێگه ی جگه ره کێشانه وه یه ، هه ندێک جاریش  له ڕێگه ی قووت دانه وه یه ٠

زیان و کارکرده خراپه کانی :-

 • هه و کردن و ئیلتهابی درێژ خایه نی سی یه کان ٠

 • زۆررترین ڕاده و ئیحتمالی تووش بوون به شێر په نجه ی﴿سرطا نی﴾ سی یه کان ٠ 

 • کز بوون و دابه زینی ڕێژی توانای پیتاندن و زاوزێ ی له لایه ن پیاوان و ژنانه وه ٠

 • کارکردو تأسێرێکی گه وره ی هه یه له سه ر لاوازی بیرو مێشکی مرۆڤ، هه روه ها له سه ر توانای فێر بوون ٠

 • زۆری به کارهێنانی ده بێته مایه ی تووشبوونی ئه و که سه بۆ زۆرێک له نه خۆشی یه ده روونی و هزری یه کان ،  که ده بنه هۆی ئه وه ی که ئه و که سه نه توانێ ڕاستی و خه یاڵ  لێک جیا بکاته وه و له واقیع  دایده برێت ٠

 • به گوێره ی ئافره تی سک پڕ ه وه کار له سه ر ئه وه داده نێت که مناڵه که ی پێش کاتی خۆی له دایک بێت ، یان مناڵیکی شێواو و کێش که می ده بێت ٠

چۆنی یه تی ناسینه وه ی که سی  به کارهێنه ری ئه م ده رمانه:-

 • سوور بوونه وه ی سپێنه ی چاو ٠

 • قسه کردن و گفتو گۆی هێواش و خاو ده بێت ٠

 • لاوازی و بێ توانایی له بیرکردنه وه دا ٠

 • بۆنی کێشانی شیله ی ئه و ده رمانه ٠

 • توانای ته رکیزی که م ده بێته وه له کاتی ئوتۆمبیل لێخوڕیندا٠

 • بۆنی حه شیشه تایبه ته زوو ده ناسرێته وه ٠

 • که ره سه کانی کێشانی حه شیشه ی لا ده دۆزرێته وه ٠

 • ئه توانرێ شوێنه واری حه شیش بدۆزرێته وه له له ش و لاری به کارههێنه ر ته نانه ت پاش حه فته یه ک  له به کارهێنانی ٠

هه ندێک ناوی حه شیشه :
 
Mari, hamppu, pilvi, ruoho, tötsy, (marijuna); dulla, möyhy, hasa, pilvi(hasis)

 ئه فیون ؛- هیرۆین ، مۆرفین ( Opiaatit)

ئه فیون له ڕووه کی ﴿ خه شخاش﴾  ده رده هێنرێت، دواتر ئاڵوگۆڕی به سه ردا ده هێنرێت و چه ندین ماده ی  بێ هۆشکه ری تری لێ دروست ده کرێت ،وه ک : هێرۆین و مۆرفین و کۆدین ئه فیونی خاو ٠

هه موو ئه و جۆره ئه فیونانه ی که له ئه فیون دروست ده کرێن  به فنلاندی پێ یان ده وترێت :

 ﴿ ئۆپیاتیت،  Opiaatit

به ناو بانگترین  ده رمانی بێ هۆشکه ر له م کۆمه له یه هێرۆینه ، به ده گمه ن له فنلاندا دا مۆ رفینیش به رچاو ده که وێت ٠

شێوه و ڕووکاری ده ره وه یان:

هێرۆین : هاڕاوه یه کی سپی یه یان ڕه نگیکی مه یله و قاوه یی  هه یه ٠

چۆنی یه تی به کارهێنانی : له ڕێگه ی جگه ره کێشان و کردنه ناو ده ماره کانی  ژێر پێسته وه له  ڕێگه ی ده رزی و سرنجه وه ٠

زیان و کارکرده خراپه کانی:

- هه ست کردن به خۆشی یه کی کاتی و هه ڵخه ڵه تێنه ر ٠

- به کارهێنه ری ده رمانی بێ هۆ شکه ر  تووشی سستی و ته مه ڵی ده بێت ٠

- مه ترسی خوو پێوه گرتن و ﴿ ئیدمان﴾  ﴿ موعتاد بوون﴾  زۆر گه وره و به هێزو خێرایه ، ئه توانین بڵێێن که ده بێته هۆی خوو پێوه گرتنی هه تا هه تایی (ئیدمانێکی حه تمی) ٠

- به کارهێنه ر هه ر جاره پیوێستی به بڕێکی زیاتر ده بێت له م ده رمانه بۆ  ئه وه ی که  بگا ته وه به  ئه و ئاسته ی که له یه که م جار یدا چه شتوویه تی  ٠

- واز لێ هێنان و خۆ دوورخستنه وه له م    ده رمانه ده بێته هۆی چه ند نیشانه یه کی زیانبار وه ک په ستی و  ته نگ و چه ڵه مه ی ده روونی و دواتریش  کار له  له ش و لاری به کارهێنه ر ده کات، و زۆر جاریش ده بێته هۆ ی مردنی ئه که سه ٠

- هه ناسه توند بوون ٠

- هه و کردن و ئیلتیهابی سی یه کان و تووشی سییل بوون ٠

- که م بوونه ی ئاره زووی خواردن ٠

-  ڵه هۆ ش خۆ چوون بوورانه وه ٠

چۆن که سی  خوو به ده رمان خواردن گرتوو ﴿مو عتاد یان مودمین﴾   ده ناسرێته وه؟

- خاوو خلیچکی له جم و جووجووڵ  کردندا و لاوازی سه رنج و تێبینی کردن ٠

- زۆر به خاوی قسه کردن ٠

- پچوک بوو نه وه ی گلێنه ی چاو ٠

- توانای مێشک دان به شته کانی ده ورو پشتی که م و لاواز ده بێت  ٠

 ناوی ئه م  ده رمانانه بێ هۆشکه رانه ش  بریتین له : Opa; mofa, mopo; hepo, polle, lumi

 

کۆمه ڵه ی ئیم فیتامین  (Amfetamiinit):-

ماده یه کی کیمیایی یه  به یاساغی له ڵابڕۆتۆر ی یه  نا یاسایی یه کاندا دروست ده کرێت ٠

  شێوه و ڕه نگی  چۆنه ؟

له به ر ئه وه ی ئه م ماده یه له لابڕۆتوڕی یه کاندا  دروست ده کرێت ، هه ر بۆیه  له چه ند شێوه یه- کدا یه وه ک هاڕاوه کی سپی ، به شێوه ی حه ب ، یان به شێوه ی خه پله ی  خڕ خڕ، یان به شله -

مه نی ﴿ شروو ب﴾  خواردنه وه ٠

چۆنی یه تی و ه رگرتن  به کارهێنانی ئه م  ده رمانه:

له ڕێگه ی ده مه وه ، یان بۆن کردنی ، یان به کردنه ناو ده ماره کانی ژێر پێست له ڕێگه ی شرینقه و سرنجه وه ٠  

 زه ره رو زیانه کانی:

- هه ست کردن به خۆشی یه کی هه ڵخه ڵه تێنه رانه ر و درۆزنانه بۆ ماوه یه کی زۆر کورت ٠

- هه ست  کردن به بوغرا بوون له خۆ بایی بوون٠

- هه میشه تووڕه و په ستی پێوه دیاره ٠

- هه ست و نه ستی حه وانه وه و خواردن و خواردنه وه ی زۆر کز ده بێت ٠

- هاژه هاژو ووڕه وڕێک له ناو مێشکی دا هه یه ،که زۆر جار هه ست به ترس و له رز ده کات ٠

- خوو پێوه گرتنی یانی ئیدمان بوون له سه ریان زۆر توند وتیژه و مه حاڵه لێ ی جیا بێته وه ٠

- نه کێشان و دابڕان لێ ی ده بێته هۆی زۆرێک له نه خۆشی د ه ر و نی یه کان و وای لێ دێت که  نه توانێ ڕاستی و خه یاڵ لێک جیابکاته وه ٠

- مه ترسی یه کی گه وه ره ی هه یه له سه ر مێشکی مرۆڤ و ده بێته خوێن به ر بوونی مێشک و       ئیفلیج بوون    یانی تووشی) شه له ل( بوون و هه روه ها نا ڕ ێک وپێکی له لێدانه کانی دڵ دا ٠

- وه رگرتنی مه وادی بێ هۆ شکه ر له ڕێگه ی شرنقه و ده رزی یه وه بۆ ناو ده ماره کانی خوێن ده بێته هۆی   تووش بوونی ئه و که سه به نه خۆشی ئایدز و دابه زینی توانای به رگری له شی مرۆڤ ، هه روه ها تووشی هه و کردنی ﴿ئیلتیهاب﴾ جگه ر ده بێت ٠

چۆن که سی به کارهێنه ر ده ناسرێته وه؟

- گه وره بوونی گلێنه ی چاو ٠

-  بزێو و جووڵه جووڵی زۆر .

  ئاره ق کردنه وه ی به رده وام ٠

- لاوازی و  بێ هێزی ٠

 - شوێنه واری شرینقه و ده رزی یه کان له سه ر له ش ولاری به کارهێنه ر ٠

ئه ما نه ش  جۆری   ئه و ده رمانه بێ هۆشکه رانه ن:   vauhti, piri, spiidi, kama

ئێکستاسی ( Ekstaasi)

ئه میش سه ر به کۆمه ڵه ی ئێم ڤیتامینه ، تا ڕاده یه کیش به  به رهه مێکی تازه له قه ڵه م ده درێت ٠ بۆ یه که م جار له ساڵی   ١٩٧٧  (  1977    ) دا که وتۆته بازاڕه وه ، له ده یه ی نه وه ته کانی سه ده ی ڕابوردوو دا هاتۆته ناو فینلانداوه ٠

شێوه که ی چۆنه ؟

 له به ر ئه وه ی ئه میش له ناو تاقیگا کان   ( ڵابڕۆتۆر) دا دروست ده کرێت ، بۆیه وه ک هاڕاوه یه کی ڕه نگ کراوه ده بینرێت، له شێوه ی حه ب دایه ، هه ر وه ها به شێوه ی خه پله ییش  هه یه ، به شێوه ی شرووبی خواردنه وه ش ٠

چۆنی یه تی به کارهێنانی :

له ڕێگه ی  ده مه وه ، بۆن کردنه وه ، یان ده رزی له ده مار دان  ٠

 زه ره روو زیانه خراپه کانی ؛

- کاتی کارتێ کردنی بۆ له شی به کارهێنه ره که له نێوان 20 خوله ک﴿ ده قیقه﴾ تا 60  ده قیقه ،

 ئه میش جۆری  به کارهێنانه که ی  ده ستنیشانی ده کات ٠ له ماوه ی  30  ده قیقه دا ده گاته

 به رزترین ڕاده ی کار    تێکردنی له  سه ره تای به کارهێنانی یه وه و ئه کار تێکردنه ش نزیکه ی

4  تا  6 کاتژمێر ده خایه نێت ٠

- هه ست کردن به خۆشی یه کی درۆزنانه و هه ڵخه ڵه تێنه ر بۆ ماوه یه کی کاتی٠

- هه ست  به بۆغرابوون و له خۆ بایی بوون تێک چوونی هه ست و نه سته کان ٠

-  ووزه و توانایه کی له ڕاده به ده ر ٠

- شێواوی مێشک و  هه ست و نه سته کان ٠

 - زیانی فێر بوونی زۆر کوشنده یه مه حاڵه له کۆڵی بێته وه ٠

- نه مانی   ئاره زوی نان خواردن ٠

- هه ست کردن به ماندو بوونێکی زۆر ٠

- ئاره ق کردنه وه یه کی زۆر ٠

- ماته مینی و غه مۆکی و دڵ ته نگی ٠

-  ڕاگرتن و نه کێشانی  ده بێته هۆی نه خۆشی ده روونی  که به هیچ شێوه یه ک ناتوانێ ڕاستی

  و خه یاڵ   لێک جیا بکاته وه٠

چۆ نیه تی ناسینه وه ی به کا رهێنه ری ئه م ده رمانه بێ هۆشکه رانه :

- باری ده روونی ئه و که سه جێ گیر نی یه ، ئاڵوگۆر و جێ گیر نه بوونی کۆ ئه ندامی عه سه بی ٠

- ناو به ناو ترس دایده گرێ ٠

-  هه ڵبه زو دابه ز له ڕێڕه وی ژیانیدا ٠

- گه وره بوونی گلێنه ی چاو ٠  

ئه مه ش جۆری ئه و  ده رمانه  بێ هۆشکه ره  ناسراوانه یه  -:

E, esso, eemeli, nipsu, naksu, kiekko, nami

کۆکایین (Kokaiini)

کۆ کایین له داری یان له ڕووه کی ﴿کۆک﴾ ده رده هێنرێت ٠ ئه و ماده یه ش که لێ ی ده رده هێنرێت ناوی ﴿کراک﴾ه ٠

شێوه که ی:-

هاڕاوه یه کی ڕه نگ سپی یه ٠

چۆنی یه تی  به کارهێنانی:-
له ڕیگه ی بۆنکردنه وه ، یان جگه ره کێشانه وه ، یان له ڕێگه ی کردنه
 ناو ده ماره کانی خوێنه وه به هۆی سرنجه وه ٠

زه ره روو زیانه  خراپه کانی    -:

-  خۆشی یه کی کاتی نا سروشتی و ووزه و توانا یه کی درۆینه ٠

-   نه هێشتنی ئاره زووی  نان خواردن٠

-  له خۆ بایی بوون و بوغرا بوون ٠

-  زیاد بوونی لێدانه کانی دڵ ٠

-  کارکرد و تأسیری کۆکایین له 20 تا وه کو 45 ده قیقه ده خایه نێت ، دوای ئه وه به کارههێنه ر زوو تووشی   هه ڵچوون و تووڕه بوون ده بێت ، هه ر وه ها هه ست به  شکستێکی ده روونی به هێز ده کات ، هه ر بۆ یه    ناچار ده بێت که جارێکی تر به کاری بهێنێت و بیکێشێته وه ٠

-  ده بێته هۆی تووش بوون به چه ندین نه خۆشی ده روونی بێ وێنه ٠

-  که سی خوو گرتوو به م ماده بێ هۆشکه ره)مودمن یان مو عتاد(هه ست به به ووژه ووژ و هاژ ه ها ژ ده کات له گوێچکه یدا و تارمایی سه یر سه یر   به رچاوی ده گرێت و شتی خه یاڵی دێنه به رچاوی ٠

-  جار به جار ده بوورێته وه و بێ هۆ ش ده بێت ٠

-  باوێشک دان خه واڵو بوون و قرقێنه دان ٠

-  کارکردی خرا پی له سه ر ´گورچیله هه یه ٠

-  مه ترسی زه هراوی بوونی له ش به م ده رمانه زۆره له کاتێکدا که ڕێژه ی گه وره وه ربگرێت ٠

نیشانه کانی زه هراوی بوون به م ده رمانه ؛ له هۆ ش خۆ چوون و زیاد بوونی لێدانه کانی دڵ

یان ڕاوه ستانی و هه ست به  قورسایی  له هه ناسه داندا ٠

- به کارهێنانی ئافره تی سک پڕ بۆ ئه م ده رمانه ده بێته هۆی مناڵ له به رچوون له دایک بوونی ناکاتی مناڵه که ٠

چۆنی یه تی ناسینه وه ی به کارهێنه ری ئه م ده مانه :

- گه وره بوونی بیلبیله ی چاو ٠

- زیاد بوونی لێدانه کانی دڵ ٠

- سترێس و ته نگ و چه ڵه مه و دڵه ڕاوکێ ٠

- به کارهێنه ر به وه ده ناسرێته وه که که لله ڕه ق و به گو ێ ی که س ناکات   ٠

ئه و ده رمانانه ی که سه ر به کۆمه ڵه ی کۆکایینن :
kokis, kola ,koksu, coke, crack ,kräkki

﴿ ئێڵ سی دی          LCD

  ئه م ناوه ش کورت کراوه ی ﴿lysergihappodietyyliamidi  به شێوه و ڕێگه ی کیمیایی  دروست ده کرێت  ئه مه ش یه کێکه له و ده رمانانه ی که هه ست و نه ستی مرۆڤ ده گۆڕێتـ

شێوه که ی :

له چه شنی حه ب و دلۆ په ﴿قه تره﴾ به ناو بانگترین شێوه ی  پارچه گه ڵای ووردو پچکۆله یه ٠

چۆنی یه تی به کارهێنانی :

- له ڕێگی ده مه وه ٠

زه ره روو زیانه کانی :

- کارکردێکی گه وره ی هه یه بۆ سه ر هه ست و نه سته کانی مرۆڤ ٠

-  تووشی سه ر لێ شێوان ده بێت و نازانێ کات و سات که یه و چه نده ، هه روه ها ناتوانێ دووری

 و نزیکی  شوێنه کان ده ست نیشان بکات ، ناشتوانێ په یوه ندی نێوان شته کان دیاری بکات ، بۆ نموونه ؛  به کارهێنه ر    جاری وا هه یه  لێ ی تێک ده چێت وا ده زانێ که ده توانێ مۆسیقا ببینێت و گوێ ی له ڕه نگه کان بێت ٠

-  سه ر لێشێواوی له بیر کردنه وه دا و نه بوونی توانای  تێ ڕامان و بیرکردنه وه ﴿ ته رکیز﴾٠

-  ئافره تی سک پڕ تووشی مناڵ له بارچوو ن و نا ڕێک و پێکی کاتی مناڵ بوون  ، دابه زینی کێشی له شی ٠

-  گۆڕانێکی به رچاو له که سایه تی ﴿شه خسی یه تی﴾ ئه و که سه ٠

-  بێ توانایی به رچاو له جیا کردنه وه ی ڕاستی﴿ واقیع﴾ و خه یا ڵ ٠

-  هه ست کردن به ترسێکی زۆر ناو به ناو ،و هه  ست کردن به دڵ ته نگی، ئه مه ش ده بێته هۆی شێت بوون   و تێک چوونی مێشک ٠

چۆنی یه تی ناسینه وه ی به کارهێنه ر ی ده رمانه که :

 • نه مانی ئاره زووی نان خواردن ٠

 • تف ڕۆ کردنێکی زۆر ٠

 • له رزو تا لێ هاتن ٠

 • له خۆ ڕانه بینین له جم و جۆڵ کردندا٠

 • هه ناسه دان به قووڵی و زۆر به خێرایی ٠

ناوی ئه  و بێ هۆشکه رانه ی  که سه ر به م  به شه ن:
 matka, trippi, happo, naksu, glue heaven ,

 

دوژمنه که ت بناسه بێ هۆشکه ره کان چین؟ به ره و هه ڵدێر! دوای خوو پێوه گرتن تاوانبار بوون زه ره رو زیانه بێ پایانه کان بێ هۆشکه ره کا ن قه ده غه ن ئامۆژگا ری شاره زایان شته گومان لێکراوه کان ڕێگه چاره و یارمه تی